GOD woont naast je

Wat zou je doen? Wat zou je niet doen? Waarschijnlijk val je niet op je knieën voor je buurvrouw of buurman om hen als godheid te aanbidden… Maar soms moet je wel ‘door de knieën’ gaan om een medemens in nood te helpente zorgen voor iemand die hulp nodig heeft. Jezus zei dat wat je voor iemand doet die honger of dorst heeft, die dakloos is, of zonder kleren, ziek of gevangen, dat je dat voor Hem doet! (Mat 25,35-36) Maar hoe breng je dat in de praktijk? Het boek GOD woont naast je is er omwil je te helpen dagelijks Jezus’ boodschap van liefde na te leven.   

Vragen uit de hele wereld

GOD woont naast je gaat over vragen waar jij vast ook wel eens mee rondloopt. Elke vraag in het boek is gesteld door jonge en niet zo jonge mensen uit de hele wereld. De antwoorden bieden je een goed overzicht van wat de sociale leer van de Kerk over de volgende en nog veel meer onderwerpen te zeggen heeft:

 • Armoede & solidariteit

  •  Moet ik geld geven aan een bedelaar?
  • Ik kan niet iedereen helpen; waar ligt de grens?
  • We kunnen toch niet alle migranten toelaten, of wel?
  • Hoe kunnen we omgaan met de ‘invasie’ van een andere godsdienst en ‘het geweld’ van buitenlanders?
  • En verder…

 • Milieu & dierenrechten

  • Waarom moet ik rekening houden met de natuur?
  • Wat nou als ik gewoon niet genoeg geld heb om spullen te kopen die goed zijn voor het milieu?
  • Zouden alle christenen vegetariërs moeten zijn?
  • Hebben dieren onbeperkt rechten?
  • Moet ik mijn telefoon wegdoen?
  • En verder…

 • Rechtvaardigheid & vrede

  • Wat is sociale rechtvaardigheid?
  • Hebben we als christenen eigenlijk wel het recht om te straffen?
  • Staat de Bijbel slavernij (oogluikend) toe?
  • Hoe ver moet ik mij aan minderheden aanpassen?
  • Zijn er overeenkomsten tussen katholicisme en het leger?
  • En verder…

 • Economie & werk

  • Hoe kan ik mij in mijn werk inzetten voor God? Staat de Kerk achter werknemers of achter werkgevers?
  • Is recht op bezit iets christelijks?
  • Worden vrouwen door de Kerk gediscrimineerd?
  • Wat nou als mijn baas wil dat ik dingen doe die ingaan tegen mijn geweten of tegen de leer van de Kerk?
  • Kunnen we ervoor zorgen dat de overheid zich minder met zaken bemoeit?
  • Waarom moet ik belasting betalen?
  • En verder…

 • Politiek & overheid

  • Hoe hebben familie, samenleving en overheid met elkaar te maken?
  • Zorgen social media ervoor dat gezinnen uit elkaar vallen?
  • Mag ik aan politiek doen? Moet ik stemmen?
  • Waarom mengt de Kerk zich soms in politieke zaken? Moeten priesters ons zeggen wat we moeten stemmen?
  • Mag de overheid onze vrijheid (van godsdienst) inperken?
  • En verder…

 • Technologie & je geloof delen

  • Mogen embryo’s worden gebruikt als zo (andere) levens gered kunnen worden?
  • Zijn robots een zegen of een gevaar?
  • Hoe kan ik gelukkig zijn zolang er (andere) mensen zijn die lijden?
  • Mag ik in mijn werk aan evangelisatie doen?
  • En verder…

“God heeft mij nodig als zijn handen en voeten – en ook als zijn mond. Ook al kan ik niet veel doen, toch kan ik mijn medemens helpen! Op die manier wordt mijn geloof in God werkzaam en zichtbaar.”

Michel Remery pr. – Auteur

Sociale leer

De antwoorden in het boek GOD woont naast je hebben als uitgangspunt de ‘sociale leer van de Kerk’ ofwel de ‘katholieke sociale leer’. Het gaat erover hoe je in deze tijd je geloof iedere dag in praktijk kunt brengen en hoe we in ons leven met andere mensen en met God om kunnen gaan. De sociale leer van de Kerk is gebouwd op wat Jezus in de Bijbel zegt en sluit daar altijd bij aan: menselijke waardigheid, gemeenschappelijk belang, solidariteit, zorg voor de schepping, rechtvaardigheid en vrede, evangelisatie, verdeling van overheidstaken, ‘meedoen’ in de samenleving en de ontwikkeling van mens en omgeving als geheel.

“Onze katholieke sociale leer kan de menselijke familie helpen de ernstige ziektes waaraan deze wereld lijdt, te genezen. Mijn wens is dat we allemaal samen nadenken en eraan werken… om een betere wereld op te bouwen, vol hoop voor de komende generaties.”


Paus Franciscus, Algemene Audiëntie, 5 augustus 2020

Dit boek gebruiken

Een boek voor iedereen

Dit is echt zo’n boek waarin je, altijd als je even tijd hebt, een stukje kunt lezen. Iedere Vraag wordt kort en duidelijk in twee bladzijden beantwoord. De kleurrijke vormgeving, met citaten, kaders en samenvattingen, helpt je meer over het onderwerp te weten te komen en verder te zoeken naar antwoorden. Je hoeft niet bij Vraag 1 te beginnen: je kunt meteen naar de Vraag gaan waarin je het meest geïnteresseerd bent.

Goed als materiaal voor groepen

Om dieper in te gaan op de antwoorden die je in dit boek vindt, is het goed om het onderwerp in een kleine groep te bespreken; je kunt dan verder praten over wat er in dit boek over gezegd wordt. Bij ieder hoofdthema stelt het boek een aantal vragen waarmee je in de groep een echte uitwisseling op gang kunt brengen. Je kunt zo vaak of zo weinig samenkomen als jullie zelf willen.

Bij het boek horen twee gratis apps:

Met de app Tweeting with GOD kun je de afbeelding boven de hoofdvraag scannen. Je ziet dan een online samenvatting van het antwoord en allerlei extra materiaal, waarmee je zelf, of met een groep, dieper op het onderwerp in kunt gaan.
Met de app Online with Saints kun je het plaatje scannen van de heilige die met de vraag in verband wordt gebracht. Je zult dan een video zien en dan het ‘social media-profiel’ van deze heilige, die je wat vertelt over zijn/haar leven en ervaringen.

Interactieve opmaak

Het antwoord op iedere vraag hebben we over twee bladzijden verdeeld. We hebben zo veel mogelijk ‘gewone taal’ gebruikt, om te laten zien hoe eenvoudig de uitgangspunten van de sociale leer zijn en hoe je ze in het dagelijks leven kunt toepassen. In de verschillende kaders en blokken gaan we dieper op de onderwerpen in:

 • Verkennen: Meer informatie of een weetje dat je helpt de samenhang beter te begrijpen.
 • Bidden: Een kort gebed dat je helpt contact te leggen met God, die je geschapen heeft.
  Uitspraak: Een stukje tekst van een paus, dat het onderwerp verder toelicht.
 • Heilige: Je bent niet alleen: de heiligen willen samen met jou zoeken naar een antwoord op je vragen.
 • Doen: Een paar tips die je kunnen helpen om te gaan met dingen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt.
 • Denken: Vragen die je helpen verder na te denken over wat er allemaal gezegd is.
 • Verder lezen: Verwijzingen naar andere teksten die je kunnen helpen dieper op een onderwerp in te gaan.
 • Samenvatting: Een korte samenvatting van de belangrijkste punten van het antwoord.